Buketter i en frodig periode

Her fortæller Tage Andersen om sin umiddelbare glæde ved at arbejde med blomster.

Buketter i en frodig periode er titlen på denne bog. Netop frodigheden har jeg søgt at udvikle fra en nøgtern og ind imellem nærmest asketisk enkelthed. Denne udvikling er jo ikke altid let. Den må til stadighed styres, så den ikke bliver vulgær eller gemen.
Gennem en lang periode, hvor man arbejder med så at sige de samme materialer, dog med den fornyelse, som verdenen og Vorherre byder en, er det nødvendigt, om ikke det sker ubevidst, at opdele sit liv og gøren i perioder. I malerkunsten taler man eksempelvis om en blå eller en rød periode. I blomsterkunsten kan man jo så tale om fattige eller frodige perioder.

Blomster er jo et fantastisk udtryksmiddel, hvormed man kan fortælle det usagte. Buketterne til disse billeder, som Bent Rej så flot har formidlet, har forhåbentlig hver deres sprog. Nogle er tænkt ømme og poetiske – andre potente og dramatiske. Men alle er de skabt i en frodig periode med glæde og kærlighed til livet og til blomsterne.

Fotografi Bent Rej - Udgivet på dansk og engelsk

Bestil